Algemene rekening
IBAN: NL53RABO0149112254

Rekening projecten
IBAN: NL94RABO0156252074

Als vrijwillioger naar Kenia

Eén van de manieren waarop TFWT het project van TFF ondersteunt is door de inzet van Nederlandse vrijwilligers die ter plaatse werkzaamheden verrichten binnen de kaders van de doelstellingen van dit project.

TFWT kan d
e vrijwilliger helpen bij het boeken van de reis en het zoeken naar een verblijfplaats in Mombasa. Verder kan TFWT informatie geven over de verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswe
rk bij de Tele Family Foundation in Mombasa en je in contact brengen met vrijwilligers die je zijn voorge
gaan.
Voor d
e vrijwilliger is het noodzakelijk om zelf een achterban te benaderen die financiŽle ste
un geeft. De reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Er wordt voor het vrijwilligerswerk in Mombasa geen vergoeding gegeven, al het geld dat door TFWT wordt ingezameld wordt gebruikt voor het project in Ke
nia.

Van geven word je rijk
Je inzetten als vrijwilliger voor dit mooie project kan je leven enorm verrijken. Het geeft veel voldoening om je belangeloos een periode in te zetten voor je medemens die het soms moeilijk heeft en met veel minder moet rondkomen dan wij. Je kunt nieuwe vrienden maken en je mag liefde en zorg geven aan de kinderen in Mombasa. Je kunt de alleenstaande moeders bemoedigen en steunen. Je komt in contact met een andere cultuur, andere mensen in een prachtig land. Je zult anders terugkomen, dan je bent gegaan!

Buitenlandstages
J
e kunt via de stichting TFWT ook informeren naar de mogelijkheid voor een buitenlandstage. Hierbij is het van belang dat je doelstellingen voor de stage duidelijk verwoord zijn. TFWT beoordeeld, in overleg met de mensen van de Tele Family Foundation in Mombasa, of een stage bij TFF haalbaar is en of er voldaan kan worden aan de gestelde doelen. Vervolgens vindt een gesprek plaats en stemmen we de mogelijkheden met je af.

 

Houd je achterban op de hoogte
Tijd
ens je periode in Kenia kun je via de website van TFWT steeds verslag doen van je ervaringen en fotoís plaatsen. Het is leuk voor de mensen die met je meeleven en je steunen om op de hoogte te kunnen blijven van alles wat je meemaakt.

Klik hier voor de ervaringen van:

Hanneke Kardol

Jolanda Naaktgeboren

Karin van den Hil

Heleen Beumer