Algemene rekening
IBAN: NL53RABO0149112254

Rekening projecten
IBAN: NL94RABO0156252074

Giften


Wilt u een gift geven om het werk van de Tele Family Foundation te steunen?
U kunt uw gift overmaken naar:
Stichting TFWT Houten

Algemene rekening: IBAN: NL53RABO0149112254

Rekening projecten: IBAN: NL94RABO0156252074


Uw gift is voor de belasting aftrekbaar:
Per 1 januari 2009 wordt TFWT door de Belastingdienst aanmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
Uw gift is dus voor de belasting aftrekbaar

Hartelijk bedankt!