Algemene rekening
IBAN: NL53RABO0149112254

Rekening projecten
IBAN: NL94RABO0156252074

Het bestuur
 
Het bestuur van de Tele Family for Kenya bestaat uit:
Cock Verweij (voorzitter)
Peter Visser (penningmeester)
Peter den Hartog (secretaris)
Ad Liefting
Bob van der Horst
Annette Hoogerwerf
 
Beloningsbeleid voor bestuur en personeel:
In de oprichtingsakte van de Stichting TFfK artikel 4 (bestuur) punt 5: "De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”  De stichting heeft geen personeel in dienst en derhalve ook geen personeelsbeleid voor beloning”